Tải Ngay

Nhà Trắng đang đặt nền móng cho việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump xây dựng các phần của bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico, có thể sử dụng tiền từ Quân đoàn Kỹ sư.

NBC News cho biết, kế hoạch kêu gọi xây dựng 315 dặm (500 km) của hàng rào biên giới bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khai thác quỹ Quân đoàn 13,9 tỷ USD được dành cho các dự án cứu trợ thiên tai và phòng chống Mỹ.

Một chiến lược như vậy, mà không thể lập tức xác nhận một cách độc lập sẽ dẫn đến những khủng hoảng tiếp theo. Sẽ leo thang một cuộc tranh chấp tài trợ về bức tường giữa Trump và đảng Dân chủ tại Quốc hội từ tranh chấp chính sách đến thử thách quyền lực tổng thống và có khả năng gây ra thách thức pháp lý.

 bức tường biên giới của Trump

Đẩy bế tắc vào các tòa án có thể giúp Trump thoát khỏi vòng cấm chính trị mà ông đã tự đặt ra bằng cách, yêu cầu bất kỳ luật pháp nào chấm dứt việc đóng cửa chính phủ một phần 20 ngày buộc phải tài trợ 5,7 tỷ đô la để xây dựng bức tường của ông, một yêu cầu mà quốc hội Đảng Dân chủ phản đối.

Chính phủ liên bang đã đóng cửa một phần vào ngày 22 tháng 12 khi Trump và các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận tài trợ vì những lý do không liên quan đến bức tường của Trump.

The Post cho biết, chính quyền đã xem xét cụ thể việc sử dụng một số trong số 13,9 tỷ đô la được bao gồm trong một dự luật chi tiêu thảm họa mà Quốc hội thông qua năm ngoái.