Tải Ngay

Ngân hàng Nhật Bản sẽ nhấn mạnh vào các dự báo lạm phát tiêu dùng cốt lõi bao gồm các tác động từ việc tăng thuế bán hàng theo kế hoạch vào tháng 10. Trước đây, BOJ tập trung vào lạm phát tiêu dùng cốt lõi không bao gồm các tác động của việc tăng thuế vì ngân hàng trung ương coi đó là một yếu tố đặc biệt. Nhưng các nhà hoạch định chính sách xem các tác động từ việc tăng thuế có thể sẽ được bù đắp bằng các biện pháp của chính phủ như giáo dục miễn phí.

Sự thay đổi của BOJ về dự báo giá tiêu dùng cốt lõi, bao gồm các sản phẩm dầu nhưng không bao gồm chi phí thực phẩm tươi sống dễ bay hơi, sẽ bắt đầu từ tháng 4 khi công bố báo cáo triển vọng. Nikkei cho biết, dự báo CPI cốt lõi của ngân hàng trung ương có thể sẽ được tăng lên tới 0,2 điểm phần trăm.

Trong báo cáo triển vọng được ban hành tháng trước, BOJ đã cắt giảm dự báo CPI cơ bản xuống còn 0,9% trong năm tài chính 2019 bắt đầu từ tháng 4, từ mức dự báo 1,4% trong tháng 10, phản ánh giá dầu giảm. Ngân hàng trung ương cũng cắt giảm CPI cốt lõi cho năm tài chính 2020 xuống còn 1,4% từ mức 1,5%.

BOJ ước tính việc tăng thuế bán hàng sẽ tăng CPI cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm cho năm tài chính 2019 và 2020, đồng thời các biện pháp giáo dục miễn phí sẽ trừ đi 0,3 điểm phần trăm và 0,4 điểm phần trăm. Dữ liệu mới nhất cho thấy CPI cốt lõi của Nhật Bản đã tăng 0,7% trong tháng 12 so với một năm trước đó.

 

Xem thêm:

Đây là cách một cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc chống lại Maduro, có thể định hình tương lai của Venezuela