Tải Ngay

Thị trường Forex ngày càng bùng nổ trên toàn cầu. Điều này làm cho các nhà đầu tư vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn sàn giao dịch. Không biết bạn có bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng trước khi đầu tư vào một sàn giao dịch, phải tìm hiểu kỹ về độ uy tín và các yếu tố cần thiết khác.

TigerWit là một công ty công nghệ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Vương quốc Anh. Bước chân vào thị trường Việt Nam, TigerWit cho thấy là một sàn giao dịch hội tụ đủ 3 yếu tố: uy tín- chất lượng-an toàn.

Hiện tại, tập đoàn TigerWit là một sàn giao dịch được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA), số giấy phép 679941 và TigerWit Limited (Bahamas), được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban chứng khoán Bahamas (SCB), số giấy phép SIA-F185.

Những nhà đầu tư khi gia nhập vào đây sẽ được đảm bảo quyền lợi theo các điều khoản và quy định có tại FCA và SCB.

Giấy phép FCA:

Với tên gọi Financial Conduct Authority, đây là Cơ quan quản lý tài chính ở Vương quốc Anh, hoạt động độc lập của chính phủ Anh, trực thuộc Bộ Tài Chính Anh và Quốc Hội Anh.

Nhằm thay thế cho FSA, vào tháng 01 năm 2013 FCA đã được thành lập.

FCA- Cơ quan quản lý tài chính ở Vương quốc Anh

Mọi kinh phí hoạt động của FCA được lấy từ phí thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Nó quản lý hơn 56.000 tổ chức và có nhiệm vụ chính là đảm bảo sức khỏe của ngành dịch vụ tài chính Anh theo các cách thức: Bảo đảm với mức độ bảo vệ thích hợp cho khách hàng và nhà đầu tư, đảm bảo và tăng cường tính chính trực của thị trường tài chính và đẩy mạnh cạnh tranh trong ngành tài chính vì lợi ích của khách hàng và nhà đầu tư.

Ngoài ra, FCA còn có trách nhiệm: Giám sát người có thẩm quyền, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu quy định, tiến hành các hoạt động cưỡng chế. Thêm vào đó, vào tháng 4 năm 2014, FCA cũng chịu trách nhiệm kiểm soát ngành tín dụng tiêu dùng.

Giấy phép SCB:

TigerWit được cấp phép và quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB).

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (“Ủy ban”) là một cơ quan theo luật định được thành lập vào năm 1995 theo Luật Chứng khoán, năm 1995. Đạo luật đó đã bị bãi bỏ và thay thế bằng luật mới. Nhiệm vụ của Ủy ban hiện đã được xác định trong Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán năm 2011 (SIA, 2011). Ủy ban chịu trách nhiệm quản lý SIA năm 2011 và Đạo luật Quỹ đầu tư năm 2003 (IFA), cung cấp cho việc giám sát và điều chỉnh hoạt động của các quỹ đầu tư, chứng khoán và thị trường vốn.

SCB- Ủy ban Chứng khoán Bahamas

Ủy ban đã được bổ nhiệm làm Thanh tra về Dịch vụ Tài chính và Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, cũng chịu trách nhiệm quản lý Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính và Doanh nghiệp năm 2000.

Với nhiệm vụ là giám sát và điều tiết hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư, chứng khoán và thị trường vốn, bảo vệ nhà đầu tư đồng thời tăng cường niềm tin của công chúng và thể chế về tính toàn vẹn của các thị trường đó.

TigerWit mang đến tính minh bạch và độ uy tín giúp các khách hàng có thể an tâm về quá trình giao dịch của mình.

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công và tốt đẹp!