Tải Ngay

Trong chuyên mục phân tích kỹ thuật Forex ngày hôm nay của chuyengiaforex, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ báo Ichimoku. Đây là chỉ báo có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, và là một hệ thống biểu đồ theo xu hướng. Theo tiếng Nhật, Ichimoku có nghĩa là nhìn qua, Kinko có nghĩa là cân bằng và Hyo có nghĩa là chart.

Phân tích kỹ thuật Forex – Mục đích

Chỉ báo Ichimoku là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, nó được sáng lập bởi Goishi Hosoda vào năm 1968. Hosoda đã xuất bản một cuốn sách vào năm 1969, sau hơn 20 năm nghiên cứu. Tuy nhiên, những cuốn sách và tài liệu gốc về chỉ báo Ichimoku chưa bao giờ được dịch sang tiếng Anh, và có tin đồn rằng nó được lưu giữ tại Ngân hàng Nhật Bản.

 

phan-tich-ky-thuat-forex-tin-hieu-ichimoku

Phân tích kỹ thuật Forex – Tín hiệu Ichimoku

 

Đám mây Ichimoku có thể nhanh chóng xác định xu hướng, sự thay đổi giá cả. Ngày nay, Ichimoku được các nhà đầu tư Nhật Bản sử dụng rất rộng rãi nhằm mục đích kiểm tra sự thay đổi giá và tăng xác suất thành công.

Phân tích kỹ thuật Forex – Ichimoku với 5 đường cơ bản

Ichimoku được biết đến với 5 đường cơ bản. có thể là đường hỗ trợ và kháng cự, và giao lộ có thể được coi là tín hiệu bổ sung:

  1. Đường Tenkan-Sen (đường chuyển đổi, có màu xanh lam): là trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 khoảng thời gian.
  2. Đường Kijun-sen (đường cơ bản, có màu đỏ): là trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 khoảng thời gian.
  3. Senkou Span A (đường chính A, đường biên màu xanh là cây của đám mây Kumo): là trung bình cộng của đường chuyển đổi và đường cơ bản = (đường chuyển đổi và đường cơ bản)/2.
  4. Senkou Span B (đường chính B, đường biên màu đỏ của đám mây Kumo): là trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 khoảng thời gian.
  5. Và Chikou Span (đường còn lại, có màu xanh lá cây)

Đám mây Kumo là yếu tố chính của hệ thống Ichimoku, đó là vùng hỗ trợ và kháng cự. Được tạo ra bởi các đường chính A và đường chính B.

Phân tích kỹ thuật Forex – Xu hướng và sự điều chỉnh:

Trong phân tích kỹ thuật Forex, khi giá di chuyển trên đám mây, tức là cặp tiền có xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá di chuyển dưới đám mây, cặp tiền có xu hướng giảm. Ngoài ra, cặp tiền sẽ có xu hướng giữ nguyên đi giá đi ngang.

 

phan-tich-ky-thuat-forex-chi-bao-ichimoku-1

Phân tích kỹ thuật Forex – Tìm hiểu về mây Ichimoku

 

Khi mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, cặp tiền điều chỉnh trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang xanh lá cây, cặp tiền điều chỉnh trong phạm vi xu hướng giảm.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự:

  • Đường Senkou Span A của mức hỗ trợ với xu hướng tăng
  • Va Senkou Span B của mức hỗ trợ với xu hướng tăng
  • Đường Senkou Span A của mức kháng cự với xu hướng giảm
  • Và Senkou Span B của mức kháng cự với xu hướng giảm

Phân tích kỹ thuật Forex – Dấu hiệu mua/bán mạnh xuất hiện trên Ichimoku

Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-sen từ phía dưới -> là dấu hiệu mua.

Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-sen từ phía trên -> là dấu hiệu bán.

Phân tích kỹ thuật Forex – Dấu hiệu mua/bán yếu xuất hiện trong Ichimoku

Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-sen từ phía dưới -> là dấu hiệu mua.

Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-sen từ phía trên -> là dấu hiệu bán.