Tải Ngay

Ngoài các tiêu chí như giấy phép, nền tảng giao dịch thì phí giao dịch (đặc biệt là phí hoa hồng) cũng là một điều được các nhà đầu tư quan tâm khi chọn sàn giao dịch ngoại hối. Phí giao dịch quá thấp cũng không phải một điều tốt, bởi phí giao dịch là một phần thu nhập của sàn, giúp sàn vận hành hoạt động tốt.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phí hoa hồng của sàn Forex top 1 Việt Nam – LiteFinance!

Tìm hiểu về phí hoa hồng

Phí hoa hồng là số tiền mà nhà giao dịch phải chi để thực hiện một lệnh, bao gồm đóng, mở và các cài đặt khác. Cùng với phí hoa hồng có phí Spread cũng là một loại phí chính trong các loại phí giao dịch. Phí hoa hồng là một phần thu nhập của sàn môi giới. Mỗi sàn sẽ có phí hoa hồng và phí spread khác nhau.

Phí hoa hồng của các tài khoản giao dịch LiteFinance

Phí hoa hồng khi giao dịch tại sàn LiteFinance

Hoa hồng khi giao dịch tại sàn LiteFinance

Phí hoa hồng tại sàn LiteFinance ngoài được phân theo loại tài khoản giao dịch còn tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn giao dịch.

Tài khoản Classic

Đối với các nhà giao dịch giao dịch bằng tài khoản Classic tại LiteFinance, bạn sẽ được miễn phí hoa hồng đối với tất cả các loại sản phẩm giao dịch. Nhưng bù lại, phí Spread của tài khoản này sẽ khá cao và dãn mạnh.

Tài khoản ECN

Tài khoản ECN được chia làm 2 loại nhỏ khác là ECN VT2ECN NG. Sau đây là phí hoa hồng của từng loại sản phẩm theo từng loại tài khoản ECN.

ECN VT2

 • Các cặp tiền chính: 20 USD/lot
 • Các cặp tiền phụ: 22 USD/lot
 • Các cặp tiền ngoại lai: 22 USD/lot
 • Kim loại: 22 USD/lot
 • Dầu: 22 USD/lot
 • Cổ phiếu CFD: 0.07 USD/lot
 • Chỉ số: 0.5 USD/lot
 • Tiền điện tử: 10 USD/lot

ECN NG

 • Các cặp tiền chính: 7 USD/lot
 • Các cặp tiền phụ: 7 USD/lot
 • Các cặp tiền ngoại lai: 7 USD/lot
 • Kim loại: 7 USD/lot
 • Dầu: 5 USD/lot
 • Cổ phiếu CFD: 0.07 USD/lot
 • Chỉ số: 0.5 USD/lot
 • Tiền điện tử: 10 USD/lot

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về phí hoa hồng của các loại tài khoản giao dịch LiteFinance. Phí hoa hồng tại đây không phải quá thấp nhưng ở mức phù hợp với chất lượng dịch vụ. Hãy trải nghiệm giao dịch ngay hôm nay tại đây!